Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken Restutech verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Geslacht - Gegevens over uw activiteiten op onze website.  

Lees de volledige privacyverklaring

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Restutech neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming of [email protected].